Play terapija – Igra Svijet – set terapijskih igračaka

Igra „Svijet“ je individualni oblik rada s djecom u kojem se koriste namjenski osmišljene terapijske igračke.

Set igračaka sadrži preko 300 figura koje predstavljaju „svijet u malom“, odnosno obuhvaća figure ljudi, životinja, biljaka, građevina, prijevoznih sredstava, namještaja i ostalih predmeta iz svakodnevnog života.
Dijete u igri odabire figure kojima gradi „svoj svijet“. Nastali svijet potom zajednički istražujemo i u njemu razvijamo igru. Sam proces gradnje često rezultira emocionalnim rasterećenjem djeteta, a terapeutima pruža uvid u njegovo trenutno stanje i potrebe. U igri koja slijedi, dijete može animirati sve figure i odigrati različite scenarije koji su odraz njegovih proživljavanja. Svakim idućim „Svijetom“ dijete je sve bliže slici rješenja problema s kojima se suočava u realnom životu, što ga vodi promjenama i u svakodnevnom funkcioniranju.