Individualna psihodrama – rekviziti za rad

Individualna psihodrama je iznimno učinkovita metoda psihoterapijskog rada s adolescentima i odraslima.

Njezinoj atraktivnosti doprinose različiti projektivni rekviziti, čijom kreativnom manipulacijom klijent zorno prikazuje svoje intrapsihičke sadržaje. Drugim riječima, važne misli, osjećaji i odnosi koje klijent povezuje s aktualnom problematikom doslovno postaju dio fizičkog prostora, što znači da se mogu jasnije sagledati. Promjenom prostorne i vremenske perspektive terapeut vodi klijenta uviđanju uzroka unutarnjeg konflikta, ali i mogućnosti njegovog razrješenja. Stoga rad ovom metodom za klijente predstavlja upečatljivo iskustvo koje vodi brojnim uvidima, a istovremeno osnažuje za životne promjene.