Dječja psihodrama – rekviziti za kostimiranje

Dječja psihodrama je grupni oblik rada u kojem se koriste kreativne aktivnosti, kostimiranje i gluma za doticaj s djetetovim „unutarnjim svijetom“.

Psihodramski susret počinje kreativnom aktivnošću koja potiče djecu na slobodne asocijacije i ulazak u svijet fantazije u cilju osmišljavanja zajedničke priče. Djeca se potom kostimiraju u odabrane likove, a terapeuti u uloge koje im je dodijelila grupa. Na sceni nalik kazališnoj slijedi odigravanje dogovorenog scenarija. Psihodramska igra pruža djeci neograničene mogućnosti izražavanja autentičnih potreba i njihovog simboličnog zadovoljenja. Stoga takva iskustva mogu djelovati emocionalno rasterećujuće, odnosno katarzično. Na taj način djeca osnažuju svoje kapacitete za samokorekciju i samokreaciju, što se odražava na njihovo cjelokupno funkcioniranje.