Archive

Dječja psihodrama – rekviziti za kostimiranje

Dječja psihodrama je grupni oblik rada u kojem se koriste kreativne aktivnosti, kostimiranje i gluma za doticaj s djetetovim „unutarnjim svijetom“. Psihodramski susret počinje kreativnom... Read more

  • Author:mivanko
  • Tags: No tags
  • Comments:Off