centar za psihosocijalnu

dobrobit djece i mladih

O NAMA

Sve usluge i aktivnosti provode u terapeutskom paru osnivačice i voditeljice Centra DJEČJA POSLA

Područja djelovanja:

 • psihoterapijski
 • savjetodavni
 • edukativni

rad s djecom i mladima te njihovim roditeljima i drugim relevantnim dionicima njihovog razvoja i dobrobiti.

Uz standardne psihološke metode i tehnike, u radu prvenstveno koristimo modalitete Integrativne dječje psihoterapije.

SLAVICA DEVIĆ IVANKO

Dipl. psiholog
Integrativni dječji psihoterapeut

MAJA BOŠNJAK GOLEŠ

Dipl. psiholog
Integrativni dječji psihoterapeut

USLUGE

OSTALO – prema potrebama klijenta kreiramo i provodimo:

 • EDUKACIJE
 • TEMATSKA PREDAVANJA
 • SAMOSPOZNAJNE RADIONICE
 • SEMINARE USMJERENE OSOBNOM RAZVOJU

GALERIJA

INTEGRATIVNA DJEČJA PSIHOTERAPIJA

TERAPIJA IGROM I KREATIVNIM IZRAŽAVANJEM

DJEČJE IGRE NISU SAMO IGRE, NEGO IH TREBA SMATRATI OZBILJNOM DJEČJOM DJELATNOŠĆU.

Michel Eyquem de Montaigne

Svako dijete se tijekom odrastanja suočava s brojnim izazovima zbog kojih povremeno može imati potrebu za stručnom podrškom u cilju:

 • jačanja samopouzdanja i samopoštovanja
 • izgradnje pozitivne slike o sebi
 • prepoznavanja i primjerenog izražavanja osjećaja
 • prevladavanja strahova
 • izgradnje kvalitetnih odnosa s djecom i odraslima
 • učenja konstruktivnih načina nošenja sa stresom
 • ostvarivanja školskog uspjeha u skladu s vlastitim mogućnostima
 • osamostaljivanja i sl.
U određenim situacijama, kao što su:

 • problemi u doživljavanju i ponašanju (anksioznost, napadi panike, depresivnost, agresija prema sebi i drugima)
 • adolescentna kriza, rizična ponašanja mladih, problemi u školovanju
 • narušeni obiteljski odnosi (sukobi u obitelji, razvod braka roditelja)
 • izloženost zanemarivanju i/li zlostavljanju (fizičko, emocionalno, seksualno)
 • krizni događaji (gubitak bliske osobe, nesreće, bolest)
 • odvajanje od biološke obitelji (život u instituciji, udomiteljskoj obitelji ili alternativnim oblicima izvanobiteljske skrbi)
 • posvojenje i sl.

stručna podrška nije samo poželjna, već nužna za daljnji razvoj i dobrobit djece i mladih.

NEOVISNO O POVODU UKLJUČIVANJA U TERAPIJU, DJECI I MLADIMA SE PRISTUPA NA KREATIVAN I NENAMETLJIV NAČIN KOJI ANGAŽIRA NJIHOVE POTENCIJALE ZA SAMOIZLJEČENJE, A TERAPEUTI IM OSIGURAVAJU UVJETE U KOJIMA TO MOGU OSTVARITI!


Play terapija po metodi igra „Svijet“ (Polcz Alaine)

Igra „Svijet“ je individualni oblik rada s djecom u kojem se koriste namjenski osmišljene terapijske igračke. Set igračaka sadrži preko 300 figura koje predstavljaju „svijet u malom“, odnosno obuhvaća figure ljudi, životinja, biljaka, građevina, prijevoznih sredstava, namještaja i ostalih predmeta iz svakodnevnog života. Dijete u igri odabire figure kojima gradi „svoj svijet“. Nastali svijet potom zajednički istražujemo i u njemu razvijamo igru. Sam proces gradnje često rezultira emocionalnim rasterećenjem djeteta, a terapeutima pruža uvid u njegovo trenutno stanje i potrebe. U igri koja slijedi, dijete može animirati sve figure i odigrati različite scenarije koji su odraz njegovih proživljavanja. Svakim idućim „Svijetom“ dijete je sve bliže slici rješenja problema s kojima se suočava u realnom životu, što ga vodi promjenama i u svakodnevnom funkcioniranju.

Dječja psihodrama (Hanna Kende)

Dječja psihodrama je grupni oblik rada u kojem se koriste kreativne aktivnosti, kostimiranje i gluma za doticaj s djetetovim „unutarnjim svijetom“. Psihodramski susret počinje kreativnom aktivnošću koja potiče djecu na slobodne asocijacije i ulazak u svijet fantazije u cilju osmišljavanja zajedničke priče. Djeca se potom kostimiraju u odabrane likove, a terapeuti u uloge koje im je dodijelila grupa. Na sceni nalik kazališnoj slijedi odigravanje dogovorenog scenarija. Psihodramska igra pruža djeci neograničene mogućnosti izražavanja autentičnih potreba i njihovog simboličnog zadovoljenja. Stoga takva iskustva mogu djelovati emocionalno rasterećujuće, odnosno katarzično. Na taj način djeca osnažuju svoje kapacitete za samokorekciju i samokreaciju, što se odražava na njihovo cjelokupno funkcioniranje.

Winnicottove šaralice (Donald Winnicott)

Winnicottove šaralice koristimo u individualnom radu s djecom i odraslima. Riječ je o projektivnoj tehnici u kojoj terapeut i klijent „razgovaraju“ putem crteža. Dovršavajući jedan drugom započetu šaralicu vode dijalog u kojem klijent otkriva svoje potrebe, a terapuet mu na simboličan način odgovara na njih. Zanimljivo je da se crtanje pritom odvija zatvorenih očiju, a verbalna komunikacija svodi na svega nekoliko riječi. To rezultira posebnim ugođajem u kojem se produbljuje odnos povjerenja i razumijevanja. Klijent potom sastavlja priču na temelju niza nastalih uradaka, u kojoj se kriju odgovori ili novi pogledi na aktualna zbivanja i pitanja koja zaokupljaju klijenta.

Leunerova vođena imaginacija (Hanscarl Leuner)

Leunerovu vođenu imaginaciju koristimo u individualnom radu s adolescentima i odraslima. Različitim tehnikama opuštanja terapeut uvodi klijenta u relaksirano stanje, nakon čega potiče njegovu maštu na stvaranje tzv. unutarnjih slika. Klijent pritom može, ali i ne mora imati zatvorene oči, a kada mu se prizor pojavi zajedno kreću u njegovo istraživanje. Tijekom ovog procesa terapeut je suputnik koji vodi i potiče klijenta na suočavanje s preprekama na koje nailazi. Time dobiva uvid u klijentove potrebe i unutarnje konflikte, a terapijskim intervencijama omogućuje njihovo zadovoljenje odnosno razrješenje. Po završetku vođene imaginacije, klijent ima priliku uprizoriti svoj doživljaj crtežom i produbiti samospoznajni proces.

Individualna psihodrama (R.T. Krüger)

Individualna psihodrama je iznimno učinkovita metoda psihoterapijskog rada s adolescentima i odraslima. Njezinoj atraktivnosti doprinose različiti projektivni rekviziti, čijom kreativnom manipulacijom klijent zorno prikazuje svoje intrapsihičke sadržaje. Drugim riječima, važne misli, osjećaji i odnosi koje klijent povezuje s aktualnom problematikom doslovno postaju dio fizičkog prostora, što znači da se mogu jasnije sagledati. Promjenom prostorne i vremenske perspektive terapeut vodi klijenta uviđanju uzroka unutarnjeg konflikta, ali i mogućnosti njegovog razrješenja. Stoga rad ovom metodom za klijente predstavlja upečatljivo iskustvo koje vodi brojnim uvidima, a istovremeno osnažuje za životne promjene.

Cooping cat i pas cat

Cooping cat i pas cat su kognitivno bihevioralne tehnike u tretmanu dječje anksioznosti i depresije. Polaze od pretpostavke da je naše ponašanje uvelike uvjetovano načinom na koji interpretiramo situacije ili događaje. U tom smislu, anksiozne i depresivne reakcije kod djece i mladih mogu biti rezultat naučenih obrazaca mišljenja. To istovremeno znači da je disfunkcionalne obrasce moguće mijenjati, odnosno učiti nove. Stoga ovim tehnikama terapeut na strukturiran i pristupačan način poučava dijete svojevrsnom discipliniranju vlastitih misli. Uvježbavajući ih, dijete se priprema za konstruktivno suočavanje s izazovima i potencijalno stresnim situacijama. To povećava vjerojatnost pozitivnih iskustava te se odražava na djetetovo samopouzdanje i sliku o sebi.

KONTAKT

Obratite nam se s povjerenjem, a naša je odgovornost da ga opravdamo!

Adresa: Dječja posla, Savska cesta 40, 10 000 Zagreb

OIB: 53906964491

IBAN: HR3824840081106484291 Raiffeisen Bank d.d.

 

Slavica Dević Ivanko

Mob: +385 (0)91 636 88 99

Email: slavica@djecjaposla.hr

 

Maja Bošnjak Goleš

Mob: +385 (0)91 883 19 41

Email: maja@djecjaposla.hr

 

Kontakt formular  Email*

  Naslov

  Poruka

  PROJEKTI I AKTIVNOSTI

  Projekt „TERAPIJA IGROM ZA DJECU I MLADE SOS DJEČJEG SELA LEKENIK“ (2013./2014.)

  Terapija igrom

  Play therapy

  Sažetak izvješća i iskustva korisnika

  SPONTANE IZJAVE DJECE

  Djecja-Posla-24sata-01

  Međunarodna Konferencija iz dječje psihodrame „MIJENJATI SE KROZ IGRU“ (Subotica, 2014.)
  Izlaganje na temu „Majko, opet se porađam – iskustva psihodramskog rada s djecom u SOS Dječjem selu“

  Sažetak radionice

  Sastanak s voditeljicama Centra DJEČJA POSLA u Uredu pravobraniteljice za djecu (2015.)

  Sastanak s voditeljicama Centra Dječja posla

  Sekcija za kliničku psihologiju i Sekcija za psihologiju seksualnosti i psihologiju roda (Zagreb, 2015.)
  Stručno predavanje na temu „Primjena modaliteta Integrativne dječje psihoterapije: Play terapija po metodi igra Svijet i Dječja psihodrama“

  Sažetak predavanja

  Partnerstvo na projektu „SAVJETOVALIŠTE ZA POSVOJENU DJECU I MLADE“ udruge ADOPTA (2015.)

  Iskustva korisnika

  Međunarodna Konferencija iz dječje psihodrame „UČINITI DOBRIM…“ (Budimpešta, 2015.) – sudjelovanje

  Partnerstvo na projektu „MA#ME – OSNAŽIVANJE ZATVORENICA ZA RODITELJSKU ULOGU I TRŽIŠTE RADA“ udruge RODA (2015./2016.)

  Edukacija za stručne djelatnike

  PRIRUČNIK ZA DJELATNIKE ZATVORSKOG SUSTAVA: DIJETE ZATVORENIKA KAO MOTIV ZA PROMJENU PRAKSE

  Edukacija volonterki za savjetovanje i pružanje podrške ženama s invaliditetom (Zagreb, 2015.) – sudjelovanje

  Edukacija volonterki

  Završna Konferencija projekta MA#ME (2016.) – izlaganje na temu „Dijete zatvorenika kao motiv za promjenu prakse“

  Završna konferencija projekta MA#ME

  Projekt „TERAPIJA IGROM ZA DJECU I MLADE DJEČJEG DOMA LADUČ“ (2016.)

  Sažetak izvješća i iskustva korisnika

  SPONTANE IZJAVE DJECE

  9. TJEDAN PSIHOLOGIJE (Zagreb, 2016.) – predavanje na temu „Primjena modaliteta Integrativne dječje psihoterapije u radu s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi“

  Sažetak predavanja

  Projekt „SPOZNAJOM DO PODRŠKE DJECI BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI“ (2016.)

  Sažetak izvješća i iskustva korisnika

  Projekt „TERAPIJA IGROM ZA DJECU U PROCESU I NAKON POSVOJENJA“ (2016./2017.)

  Sažetak izvješća

  Iskustva korisnika

  Poziv posvojiteljskim obiteljima


  Iskreno zahvaljujemo svim donatorima koji su podržali naš rad i omogućili realizaciju programa Centra DJEČJA POSLA!

  Djecja-Posla-Donatori

  O CENTRU

  Centar „Dječja posla” je organizacija civilnog društva osnovana 2013. godine, u cilju promicanja, zaštite i unapređivanja psihosocijalnog zdravlja djece te stručne podrške svim relevantnim dionicima njihovog razvoja i dobrobiti.

  Konceptualno polazište svih djelatnosti Centra predstavlja Konvencija UN-a o pravima djeteta s pripadajućim protokolima i preporukama, a metodološki okvir prvenstveno čine tehnike Integrativne dječje psihoterapije i savjetovanja.

  U svrhu ostvarivanja ciljeva Centar obavlja sljedeće djelatnosti:

  identifikacija djece i obitelji u potrebi za određenim oblikom psihološke pomoći, kao ciljne ili dodatne stručne intervencije

  individualni i grupni rad s djecom i mladima

  partnersko i obiteljsko savjetovanje u svrhu podrške djetetu u specifičnoj razvojnoj ili kriznoj situaciji

  provedba edukativnih i kreativnih radionica za djecu i mlade u cilju prevencije psihosocijalnih teškoća

  provedba psihoedukativnih radionica za roditelje, odgojno-obrazovne djelatnike te stručne suradnike ustanova / organizacija za djecu

  Zbog mogućeg zbunjivanja naših korisnika i suradnika, DJEČJA POSLA se izričito ograđuju od svih sadržaja i aktivnosti vezanih uz internetski portal istoimenog naziva koji je pokrenut dvije godine nakon osnutka našeg Centra.